Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"
w Chełmcu

Ramowy plan dnia

6.30 - 8.30Schodzenie się dzieci - prace indywidualne wspomagające dysproporcje rozwojowe,
 zabawy dowolne wg zainteresowań, pogadanki. 
8.30 - 8.45Organizowanie różnych form zabaw dla osiągnięcia wybranych celów programowych 
8.45 - 9.00Śniadanie 
9.00 - 12.00Stwarzanie sytuacji wyzwalających u dzieci aktywną i twórczą postawę - ekspresja słowna,
plastyczna, muzyczna i ruchowa.
 Spacer, wycieczki, zabawy w ogrodzie lub w terenie.
12.00 - 12.30Obiad
12.30 - 14.00Zajęcia relaksujące - słuchanie, oglądanie bajek, odpoczynek.
Zabawy w ogrodzie lub w sali zabaw.
14.15 - 14.30Podwieczorek
14.30 - 16.30Wspólne zakończenie dnia, uwagi własne dzieci - pomysły na dzień następny.
Gry i zabawy stolikowe - prace indywidualne rozwijające zdolności i predyspozycje
 dzieci lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym.